แต่งงานกับไบโพลาร์: พบกับเมแกนและไคล์ อามายา

การอาศัยอยู่กับคู่รักที่มีโรคสองขั้วสามารถนำเสนอความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร มาดูกันว่าคู่รักคู่นี้ท่องไปตามกระแสน้ำที่ปั่นป่วนในบางครั้งได้อย่างไร

8 วิธีไบโพลาร์มีความแตกต่างกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

ผู้ชายและผู้หญิงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไบโพลาร์ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน แต่อาการที่แสดงออกมานั้นแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเพศ