ความเชื่อมโยงที่อยากรู้อยากเห็นระหว่างคนตาบอดกับโรคจิตเภท

ไม่มีใครที่ตาบอดจากเยื่อหุ้มสมองได้รับรายงานว่าเป็นโรคจิตเภท ไม่ใช่กรณีเดียว นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่านั่นหมายถึง