การทดสอบระดับความเครียด (การประเมินตนเอง)

คุณอยู่ภายใต้ความเครียดมากเกินไป? ทำแบบทดสอบสั้นๆ นี้เพื่อดูว่าความเครียดสูงอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณหรือไม่

การทดสอบ Dysphoria ทางเพศ

ทำการทดสอบความผิดปกติทางเพศ (ความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ) เพื่อดูว่าคุณมีอาการผิดปกติทางเพศที่อาจนำไปสู่การวินิจฉัยหรือไม่